INFRASTRUKTURA

 • Budowa, modernizacja, naprawa i utrzymanie torowych układów kolejowych
 • Remonty i konserwacja bocznic kolejowych
 • Naprawy główne przejazdów kolejowych
 • Odwodnienia wraz z pracami towarzyszącymi
 • Likwidacja linii kolejowych
 • Spawanie termitowe szyn
 • Roboty ziemne i budowy podtorza
 • Chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie torów
tory

TRANSPORT

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji przewozów kolejowych
 • Opracowanie regulaminów pracy bocznic kolejowych wraz z uzgodnieniem
 • Pomoc w uzyskaniu świadectw bezpieczeļstwa dla bocznic kolejowych
 • Pomoc w uzyskianiu licencji oraz certyfikatu bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych
 • Dostarczanie pojazdów trakcyjnych dla potrzeb obsługi inwestycji kolejowych
tory

POJAZDY

 • Dopuszczenia pojazdów kolejowych do eksploatacji
 • Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych
 • Rejestracja pojazdów kolejowych
 • Rejestracja urządzeń podlegających pod dozór techniczny
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
 • Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
 • Dokumentacja Systemu Utrzymania
 • Dokumentacja rejstracyjna urządzeń dozorowych
tory

MASZYNY I NARZĘDZIA

Jako wyłączny dystrybutor produktów GEATECH GROUP S.r.l w Polsce oferujemy:
 • Maszyny do naprawy nawierzchni kolejowej
 • Narzędzia kolejowe
 • Narzędzia kolejowe ręczne
 • Łańcuchy do oczyszczarek
 • Części zamienne do oczyszczarek, podbijarek, zgrzewarek
 • Chwytaki i łyżki czerpakowe
 • Akcesoria: klucze nasadowe, wiertła, groty do podbijaków, frezy kolejowe, kamienie szlifierskie, tarcze do cięcia
 • Przyrządy pomiarowe i kontrolne
 • Narzędzia do prac na liniach zelektryfikowanych
 • Agregaty i oświetlenie
 • Sygnalizacja i BHP
 • Smary
tory